Promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca i zabrane diskriminacije

Promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca i zabrana diskriminacije


Razlike između spolova i dalje postoje na tržištu rada. Žene još uvijek prevladavaju u niže plaćenim sektorima i nedovoljno su zastupljene u odlučivačkim pozicijama. Također, osim razlike prisutne su i strukturne zapreke u mnogim područjima te ograničavaju žene i muškarce na njihove tradicionalne uloge i sputavaju žene u njihovim mogućnostima ostvarivanja svojih temeljnih prava.

Prema provedenim istraživanjima napredak je još uvijek spor osobito na uklanjanju štetnih rodnih stereotipa i seksizma, a nasilje nad ženama i dalje je jedan od najizraženijih primjera nejednake raspodjele moći između muškaraca i žena.

Neka istraživanja su pokazala da je broj žena u upravama tvrtki na niskoj razini i nemogućnost profesionalnog napredovanja pokazala da se žene i dalje suočavaju s određenim barijerama u izgradnji karijere. Time je potvrđeno kako je ženama u Hrvatskoj još uvijek teže napredovati. Prema navodu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Višnje Ljubičič “prosječna mjesečna bruto plaća za žene 2015. godine iznosila je oko 7.500 kuna, a za muškarce 8.400 kuna, što znači da je udio prosječne plaće žene u plaći muškarca iznosio 88,7 posto”.

Sve navedeno ujedno predstavlja povredu ljudskih prava žena i glavnu prepreku u ravnopravnosti spolova.

Tvrtka Barting svjesna je navedenih poteškoća te svojim djelovanjem u poslovnoj zajednici poštujemo sva prava jednakosti Republike Hrvatske. Pri otvaranju novih radnih mjesta i zapošljavanju u našoj tvrtci oba spola imaju jednaku zastupljenost. Iznos plaće ne određuje se prema spolu već prema stručnosti te je naknada za obavljanje poslova oba spola iste stručnosti jednaka. Jednaka zastupljenost spolova pri zapošljavanju nam je bitna jer smatramo kako će raznolikost zaposlenika uz samu stručnost i sposobnosti imati direktan utjecaj na rast i razvoj tvrtke.

Ovdje možete saznati više o Strategiji ravnopravnosti spolova Vijeća Europe od 2018. do 2023.

Dodatni važni linkovi:

Ured za ravnopravnost spolova: https://ravnopravnost.gov.hr/

Europski parlament, Prava žena i jednakost spolova: https://www.europarl.europa.eu/committees/hr/femm/home.html#

Europski institut za ravnopravnost spolova – EIGE: https://eige.europa.eu/hr/in-brief

Zakon o ravnopravnosti spolova: https://www.zakon.hr/z/388/Zakon-o-ravnopravnosti-spolova

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova: https://www.prs.hr/


Specijalizirani smo za napredna tehnološka
rješenja u raznim sektorima proizvodnje.