vanja

02/04/2019
ICT-Supergirls.jpg

Ravnopravnost spolova podrazumijeva jednaka prava žena i muškaraca, djevojčica i dječaka, kao i jednaku vidljivost, osnaživanje, odgovornost i sudjelovanje u svim područjima javnog i privatnog života. Također, podrazumijeva ravnopravan pristup resursima i njihovu ravnopravnu raspodjelu između žena i muškaraca.

Strategija za ravnopravnost spolova Vijeća Europe od 2018. do 2023.

Prema Izvješću Europskog parlamenta o jednakosti spolova i osnaživanju žena u digitalnom dobu iz 2016. godine, od 100 razvojnih programera u Europi samo 9 od njih su žene. Sektor informacijskih i komunikacijskih tehnologija obuhvaća samo 19% menadžerica, a žene predstavlja samo 19% poduzetnica. Na razini cijele Europske unije, žene čine 52% populacije, a samo njih 15% obavlja poslove vezane uz IKT. Također, u sektoru IKT-a postoji veoma visoka vertikalna i horizontalna segregacija, kao i jaz obrazovnih kvalifikacija žena i njihova položaja u sektoru. Čak 54% žena u IKT sektoru radi na slabije plaćenim položajima niske razine stručnosti, a podzastupljene su i u donošenju odluka, gdje su nadređene za samo 19.2% zaposlenih.

Na razini Republike Hrvatske, a prema podacima Državnog zavoda za statistiku iz 2016., žene su podzastupljene u stručnim, znanstvenim, tehničkim, i IKT djelatnostima, gdje su manje plaćene iako su generalno više i visoko obrazovanije od muškaraca.

Vlada Republike Hrvatske je na nedavnoj sjednici prihvatila Deklaraciju o posvećenosti pitanju žena u digitalnom svijetu kojeg je predložila Europska komisija.

I zašto je to bitno?

Tekst Deklaracije prvenstveno priznaje kako digitalizacija ima utjecaj na društvo u cjelini u jednakoj mjeri kao i na tržište. Pri tome ističe rodnu pristranost, socijalno kulturološke konstrukcije, nedostatak uzora i slabu promociju uspješnih žena poduzetnica te potplaćenost žena u odnosu na muškarce kao glavne zapreke koje uzrokuju manjak žena u digitalnom svijetu.

Stoga se fokus za osnaživanje djevojčica i žena tematizira u tri glavna područja: borbu protiv rodnih stereotipa, promicanje digitalnih vještina i obrazovanja te poticanje djevojčica i žena na poduzetništvo.

Djevojčicama i ženama treba potpuni razvoj sposobnosti kao korisnica, inovatorica i tvoraca uz jasnu rodno osviještenu političku volju, konkretne akcije i međusektorsku suradnju obrazovanja i osposobljavanja, gospodarstva, medija, javnog servisa i civilnog društva, a sve kako bi bile predvodnice, a ne samo sudionice digitalnih trendova u participativnom, raznolikom i uključivom društvu.

Prijedlog takvih rješenja mogu biti mentorske mreže i strukture potpore kako bi se osnažilo žensko poduzetništvo i podiglo svijest o sudjelovanju žena u poslovnim sektorima koji se stereotipski definiraju ,,muškima”.

Više informacija možete potražiti na:

Izvješće Europskog parlamenta o jednakosti spolova i osnaživanju žena u digitalnom dobu: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0048_HR.html

Promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca i zabrana diskriminacije: https://barting.hr/o-nama/projekti/promicanje-ravnopravnosti-zena-i-muskaraca-i-zabrane-diskriminacije/

 

Autorica članka:

Sara Sušanj

Studentica diplomskog studija pedagogije i filozofije Filozofskog fakulteta u Rijeci s istraživačkim interesima u području podučavanja za kritičko mišljenje. Članica Savjeta mladih Grada Opatije koja čvrsto vjeruje da su mladi ključni akteri u rješavanju problema s kojima se sami susreću. Polaznica 9. generacije Studija o mladima za mlade Mreže mladih Hrvatske. Volonterka u nekoliko organizacija civilnog društva.

Co-founder startupa Elio za razvoj istraživačkih turističkih tura po gradovima i dio 1. generacije startupa u Centru kreativnih turističkih inovacija Hubbazia.Specijalizirani smo za napredna tehnološka
rješenja u raznim sektorima proizvodnje.


Automatizacija i digitalizacija

Automatsko upravljanje proizvodnjom majoneze

Automatizacija i digitalizacija

Automatsko upravljanje proizvodnjom majoneze

Rekonstrukcija i digitalizacija

Automatsko upravljanje sušarom furnira

Rekonstrukcija i digitalizacija

Automatsko upravljanje sušarom furnira

Industrija 4.0

Baza istraživanja i članaka

Industrija 4.0

Baza istraživanja i članaka

Coming soon

Coming soon

Coming soon

Coming soon


POGLEDAJTE OBJAVLJENE ČLANKE